درباره ما

لطفا برای استفاده از سایت ثبت نام انجام دهید.

استخدام:

در قسمت کارفرما: در اینجا کارفرما در مورد  نیروی انسانی مورد نیاز خود آگهی می گذارد.

در قسمت جستجوی شغل: کارجو شغل مورد نیاز خود را همراه با مشخصات وارد می کند. 

معرفی باشگاهها:

با کلیک بر روی معرفی باشگاهها می توانید باشگاه خود را ثبت کنید.

در قسمت جستجوی باشگاه : افراد، باشگاه و خدمات مورد نظر خود را بر اساس رشته ورزشی،شهر و منطقه جستجو می کنند.

در قسمت نمایش باشگاه: باشگاههای ثبت شده نمایش داده می شوند.

مراکز ورزشی:  

در قسمت معرفی مراکز ورزشی: تمام مراکزی که به نوعی با ورزش سرو کار دارند، خودشان را معرفی می نمایند.

در قسمت جستجوی لوازم ورزشی: افراد برای پیدا کردن لوازم و مراکز ورزشی مورد نظر خود به این قسمت مراجعه می کنند.

معرفی کتاب:

افراد کتاب خود را معرفی می نمایند.

مزایده و مناقصه:

در قسمت اجاره باشگاه: باشگاه،  و سانس خود را اجاره می دهد.

در قسمت فروش باشگاه:باشگاه خود را برای فروش آگهی می کند.

در قسمت مزایده و مناقصه: آگهی مزایده و مناقصه را در اینجا قرار می دهد.

اخبار:

قسمتهای متنوعی دارد که می توانید از آن بهره مند شوید.

خرید و فروش لوازم ورزشی: 

هر فردی که بخواهد لوازم ورزشی نو و دست دوم خود را به فروش برساند، در قسمت فروش لوازم ورزشی کلیک می کند و عکس و مشخصات لوازم خود را در اینجا قرار می دهد.

خریداران هم می توانند با کلیک بر روی خرید لوازم ورزشی بر طبق نیاز خود  لوازم ورزشی خود را جستجو کنند.