جستجوی شغلاستخدام کارشناس فروش تجهیزات ورزشی

شرکت پیلتن مبتکر تجهیزات ورزشی نوین و هوشمند به تعدادی کارشناس فروش خانم و آقا به صورت نیمه وقت و تمام وقت نیازمند است. ارسال رزومه به واتساپ09128165904 یا ایمیل pilltan.ex@gmail.com


استخدام کارشناس فروش تجهیزات ورزشی

شرکت پیلتن مبتکر تجهیزات ورزشی نوین و هوشمند به تعدادی کارشناس فروش خانم و آقا به صورت پاره وقت و تمام وقت نیازمند است. ارسال رزومه به واتساپ 09128165904 یا ایمیل pilltan.ex@gmail.com